X
تبلیغات
woodindustry
woodindustry
 
قالب وبلاگ
[ چهارشنبه پنجم بهمن 1390 ] [ 21:36 ] [ علی طاهری ] [ ]

در يك نگاه :

گزارش عملكردسالانه سرگروه درسال جاري

تشكيل جلسه تخصصي گروه به منظورطرح وبررسي مشكلات موجود ،ارائه انتقادات يا پيشنهادات كه مدعوين آن كليه هنرآموزان سرگروه محترم آموزشکده شهیدجباریان،مديران هنرستان هاي مرتبط بارشته ،كارشناسان محترم فني حرفه اي وكاردانش سازمان بودند.

پيشنهاداشتراك يكي ازمجلات تخصصي صنايع چوب براي نگهداري در محل پزوهشگاه وبه منظوراستفاده همكاران. همچنین پيشنهاداشتراك يكي ازمجلات تخصصي صنايع چوب براي نگهداري در محل درهريك ازهنرستان هايي كه رشته صنايع چوب درآنجادايراست وبه منظوراستفاده همكاران وهنرجويان .

شركت درنمايشگاه بين المللي تخصصي مبلمان ودكوراسيون داخلي وارايه گزارش آن

شركت درهمايش دبيرخانه مكانيك كشوري وطرح كليه مسايل موجود پيرامون اجراي رشته در سطح كشور توسط سرگروه هاي استان ها

تهيه وبلاك تخصصي براي ارائه طرح وپيشنهاد واظهارنظرهمكاران ،هنرجويان وسايرين .... 

پيشنهادتشكيل جلسه با حضوركارشناسان مسئول محترم استان وكارشناس محترم تكنولو‍‍‍زي آموزشي استان مدیران محترم هنرستان های مربوطه. موضوعات مورد نظر جهت طرح دراين جلسه موضوعاتي بودند كه درجلسه گردهمايي هنرآموزان مطرح شد وپيرامون مسايل ومشكلاتي بودكه اعضاء مورد بحث وگفتگوقراردادند.برخي ازاين مسايل شامل ساماندهي وضعيت سازماندهي همكاران هنرآموز،استادكار،سربازمعلم،تجهيزات وامكانات كارگاهي طرح هاي جديد بمنظور توسعه رشته درسطح استان وامثالهم مي باشند.

 بازديدازبرخي كارگاه هادرهنرستان هاي مربوطه وبررسي وضعيت تجهيزات وامكانات كارگاهي آن ها وارايه گزارش به سازمان

طرح نمونه سوالات امتحاني وارسال به دبيرخانه

بررسي استانداردهاي جديددرقالب نگارش هشتم واطلاع رساني  به هنرآموزان

پيشنهاد اجراي دوره هاي ضمن خدمت بخصوص درزمينه دستگاه هاي نيمه اتوماتيك وتمام اتوماتيك بصورت استان يا منطقه اي براي همكاران

هريك ازموضوعات مطرح شده درفوق گستردگي خاص خودرادارند وبراي بررسي وحل مسايل ومشكلات پيرامون آن جاي توضيح وتعمق زيادي داردوالبته فراهم بودن بسترلازم براي رفع آنها را مي طلبد..اميدواريم درسالهاي آتي بامشاركت فعال هنرجويان وهنرآموزان ضمن ارتباط نزديك بامسئولين محترم مربوطه ،موضوعات فوق تحت بررسي واقدام شايسته قرار گيرد.

پيشاپيش ازهمكاري ومساعدت هاي بيدريغ كارشناسان محترم استان وناحيه وهمينطور همكاران هنرآموزكه درسال جاري مارا يار و مددكار بودند صميمانه سپاسگزاريم.

 

 

 

 

 

[ یکشنبه سی ام خرداد 1389 ] [ 8:55 ] [ علی طاهری ] [ ]

جدیدترین مجله حاوی اطلاعات مفیدوبه روز درخصوص دکوراسیون داخلی ،مبلمان و بازار آن ، درایران وجهان درمجله دکومان به چاپ می رسد.

علاقه مندان می توانند از طریق اشتراک مجله یا از طریق پژوهشگاه معلم استان به  اطلاعات این  دسترسی پیداکنند.

ضمنا در طول سال مجلات مختلفی درمورد طراحی داخلی و خارجی ساختمان در کشور بصورت ماهنامه یا فصلنامه به چاپ می رسد که علاقه مندان می توانند در خصوص مطالب مورد علاقه از این مجلات بهره برداری نمایند .

[ یکشنبه بیست و نهم فروردین 1389 ] [ 8:53 ] [ علی طاهری ] [ ]

 

به اطلاع بازدیدکنندگان می رساند سی دی هایی حاوی مجموعه ای از عکسها درخصوص سازه های چوبی ودکوراسیون داخلی ونمایشگاه-فیلم هایی درخصوص تجهیزات وماشین آلات کارگاهی -استانداردهای مهارت هابراساس نگارش هشتم-نمونه سوالات امتحانی تهیه گردیده است.

هنرجویان وهنرآموزان علاقه مند در صورت نیاز می توانند برای تهیه آن به دفترپژوهشگاه معلم استان (سرگروه رشته صنایع چوب)مراجعه نمایند. 

[ یکشنبه شانزدهم اسفند 1388 ] [ 8:35 ] [ علی طاهری ] [ ]

اولین همایش سرگروه های مکانیک کاردانش سراسرکشوربرگزارشد.

اولین همایش سرگروه های مکانیک کاردانش سراس کشوردر تاریخ های دوم وسوم اسفندماه سال جاری برگزارشد.دراین همایش سرگروه هایا نمایندگان استانی زیررشته های گروه مکانیک شرکت داشتند.مراسم ازساعت ۸صبح روزدوم شروع وتا۱۵ روزسوم اسفندماه ادامه داشت.

ریزبرنامه ها وعناوین مطرح شده دراین همایش بشرح زیراست:

-خیرمقدم توسط جناب آقای حسینی معاونت آموزش ونوآوری شهرتهران  -بیان دیدگاه ها وسیاست درخصوص ماموریت دبیرخانه های کشوری ازطرف معاون متوسطه آموزش وپرورش -سخنرانی علمی توسط آقای مهندس رجب لو - معرفی مختصراهداف دبیرخانه وتعیین کارگروه های تخصصی مسئول دبیرخانخ توسط مهندس کریملو

وهمجنین شش کارگروه تخصصی شامل :

بحث پیرامون منابع آموزشی مورد تدریس دراستانها وجمع بندی بهترین منابع ونزدیکترین آنهابه استانداردمهارت نمونه بابیشترین فراوانی -بحث وتبادل نظرپیرامون تجهیزات موجود دراستانها ومطابقت آنها بامحتوای استاندارد-بحث پیرامون سوالات استاندارد ومعرفی بهترین های آنهاودوره ضمن خدمت پیشنهادی-بررسی نقشه کارعملی وارائه طرح درس مطابق بااستاندارد-پیشنهادرشته های جدید وروشهای برترتدریس ودرآخرین کارگروه ازمجموعه مباحث جمع بندی ونتیجه گیری شد.

دراین همایش مقدمات وزمینه همکاری های بیشتربین سرگروه های تخصصی استان هادرجهت توسعه فعالیت هاوافزایش سطح کیفی آموزش فراهم گردید.

 

 

 

[ یکشنبه نهم اسفند 1388 ] [ 8:21 ] [ علی طاهری ] [ ]

بنا بر اطلاعات رسیده زمان برگزاری نمایشگاه مدکس  ۲۰۰۹ درتاریخ ۲۷/۱۱/۸۸الی۳۰/۱۱/۸۸  می باشد .دراین نمایشگاه تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ ماشین آلات ، ابزارها و تجهیزات کارخانه ای - کارگاهی ،شرکت های فعال در زمینه دکوراسیون داخلی حضورخواهند داشت. 

ساعات بازدید ۱۰صبح الی ۵بعدازظهر

[ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 ] [ 9:13 ] [ علی طاهری ] [ ]
گزارش بازدید از نمایشگاه بین المللی هافکس ۲۰۰۹ تهران

یازدهم تاچهاردهم بهمن ماه هشتادوهشت

در این نمایشگاه تعداد کثیری ازصاحبان صنایع چوب، تولیدکنندگان صنایع چوب وفلز تولیدات ومجموعه فعالیت های خود را به معرض بازدید عموم گذاشتند .تولیدات این مجموعه بطورکلی شامل مبلمان منازل واداری ،دکوراسیون داخلی وهنرهای دستی منبت ومعرق ،بود.علاوه برتولیدکنندگان صنایع چوبی شرکت های تولیدکننده و وارد کننده ماشین آلات ، دانشگاه های آزاد اسلامی واحد کرج ،دانشکده منابع طبیعی تهران،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران مجموعه ای از فعالیت های خودرا در حوزه رشته صنایع چوب به معرض معرفی گذاشتند.

 

 

[ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 ] [ 8:57 ] [ علی طاهری ] [ ]
علاقه مندان به ارتباط با دبیرخانه مکانیک می توانند در روزهای شنبه دوشنبه وسه شنبه با تلفکس ۰۲۱۶۶۹۵۶۴۵۸ تماس حاصل نمایند.

 

[ یکشنبه چهارم بهمن 1388 ] [ 9:6 ] [ علی طاهری ] [ ]

به اطلاع علاقه مندان می رساند:

 نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل واداری ( هافکس ۲۰۰۹)

 در تاریخ۱۱/۱۱/ ۱۳۸۸ تا تاریخ ۱۴/۱۱/۸۸ ۱۳در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران  برگزار میشود.

ساعات بازدید۹صبح الی۴بعدازظهر

[ یکشنبه چهارم بهمن 1388 ] [ 9:6 ] [ علی طاهری ] [ ]

با سلام خدمت همکاران و بازدید کنندگان محترم

هدف از ایجاد  این وبلاگ  تبادل نظرات  و ارائه هرگونه اطلاعات تخصصی توسط همکاران و علاقه مندان در زمینه علوم وصنایع چوب بخصوص روند اجرایی آن دربخشهای آموزش وصنعت دراستان همدان میباشد. لذا بازدید کنندگان محترم می توانند باارائه نظرات وپیشنهادات خود درحوزه مربوطه می تواننددر پربارکردن این وبلاگ جهت استفاده عموم سهیم باشند.

معرفی

این رشته از معدود رشته هایی است که هنر جویان و حتی دانشجویان آن بخاطر نگاه نادرست مردم به فارغ التحصیلان آن گله مند هستند انها می گویند مردم فکر می کنند که در انتهای این رشته هنر جو به یک چوب بر یا نجار ساده تبدیل می شود گرچه خود نجاری شغلی است که ظرافت ها و دقت های خاص خود را دارد ولی آنچه اغلب مردم به آن اشاره می کنند کوبیدن میخ در چوب یا اره کردن قطعه ای از چوب است .اما مطمئن باشید که این فقط یک فکر سطحی و خام است . به گواه تاریخ و آثارباستانی به جا مانده از زمان های قدیم در ایران و تمام نقاط جهان چوب ماده ای با دوام و با قابلیت های بسیار است بطوری که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم قریب به 5000نوع محصول متنوع از چوب و دیگر مشتقات آن بدست می آید .
آنچه می تواند بازار کار این رشته را برای هنر جو پایدار بدارد خلاقیت ،نوآوری است ، گر چه بخشی از نیاز جامعه به مصنوعات چوبی برای همیشه باقی خواهد ماند .
هنر جویان این رشته در طی دوران تحیصل با محاسبات فنی ، رسم فنی ، تکنولوژی مواد ، تکنولوژی سازه های چوبی ،خواص فیزیکی (مکانیکی چوب )خشک کردن و نگهداری چوب ، طراحی مبلمان ، کابینت ، روکش نمودن انواع سازه های چوبی آشنا می شوند .

دروس رشته درهنرستان فنی

 


 

سال دوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آمادگی دفاعی 2 0
2 ادبیات فارسی (2) 2 0
3 تاریخ معاصر ایران 2 0
4 تربیت بدنی (2) 0 1
5 تعلیمات دینی و قرآن (2) 3 0
6 تکنولوژی مواد 2 0
7 تکنولوژی کارگاه صنایع چوب 2 0
8 رسم فنی عمومی 1 1
9 ریاضی (2) 4 0
10 زبان خارجه (2) 2 0
11 زبان فارسی (2) 2 0
12 عربی (1/2) 1 0
13 فیزیک (2) 2 0
14 محاسبات فنی (1) 2 0
15 کارگاه مقدماتی چوب 0 4

سال سوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 تربیت بدنی (3) 0 1
2 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
3 تکنولوژی سازه های چوبی 2 0
4 جغرافیای عمومی و استان 3 0
5 خشک کردن و نگهداری چوب 2 0
6 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 2 0
7 رسم فنی صنایع چوب 1 1
8 ساخت پروژه 0 2
9 عربی (2/2) 1 0
10 مبانی و تکنولوژی برق صنعتی 1 1
11 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
12 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
13 محاسبات فنی (2) صنایع چوب 2 0
14 محاسبات فنی (3) صنایع چوب 2 0
15 کارآموزی 0 2
16 کارگاه تولید صنایع چوب 0 3

صنعت و بازار


زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
کابینت سازی چوبی
سرپرستی کارگاه سازه های چوبی
نقشه کشی و طراحی سازه های چوبی
راه اندازی و کار با ماشین آلات صنایع چوبی
قالب ساز چوبی ، معرق کار ، منب کار و مشبک کار
کارگاه ساخت انواع مبلمان ، تختخواب ، کمد ، فایل و ...
ارزیاب چوب – کنترل کیفیت محصولات چوبی در خطوط تولید
روکش نمودن انواع ورقه های چوبی و پرس کردن تخته های سه لایی
کارگاه ساخت انواع میز تحریر ، صندلی ، نیمکت ، دربهای چوبی و ....
و ....

 

مقدمه -آزمایشی 

اساس صنایع چوب بر اصول مربوط به تهیه و نگهداری ماده اولیه چوبی استوار است و صنایع بهره برداری از جنگل ، چوب بری ،خشک کردن چوب و نگهداری چوب از مهمترین بخشهای آن است . سپس صنایع روکش ، تخته لایه و نظایر آن ، با تقویت خصوصیات مکانیکی چوب ، تولید چوبهای تقویت شده مهندسی را بعده دارند.در مرحله بعدی این زنجیره ، صنایع تولید کننده تخته خرده چوب و سایر مواد مرکب چوبی قرار گرفته اند.و در نهایت ،صنایع ساختمانهای چوبی و تولید کننده مصنوعات چوبی ، بخش انتهایی صنایع چوب را شامل می‌شوند.

 

نکاتی در مورد دکوراسیون - آزمایشی
 
دکوراسیونِ یک فضا، حاصل در کنار هم قرار گرفتن عناصر متعددی است . هنگامی که در میان آنها رابطه ای قابل قبول و مطلوب وجود داشته باشد، منجر به فضایی دلپذیر، زیبا و در نهایت راحت و کارا می شود.


 

به طور کلی می توان گفت در یک فضا عناصر به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

1. عناصری که بیشترین هدف به کارگیری آنها در محیط ، کاربردی است . در نتیجه نقش کلیدی و خاصی را در طراحی داخلی فضا ایفا نمی کنند. به عنوان مثال هنگامی که قصد دارید برای خانه تان تلویزیون ، جاروبرقی ، یخچال و لوازمی از این قبیل را تهیه کنید، هیچ گاه با هدف دکوراسیونی اقدام به خرید آنها نمی کنید؛ بلکه ابتدا کاربرد و امکانات هر یک را بررسی کرده و سپس ظاهر وسیله را با توجه به شرایط قرارگیری در محیط و دکوراسیون آن در نظر می گیرید. البته امروزه تولید کنندگان و طراحان صنعتی علاوه بر کارایی وسیله ، به شکل ، فرم ، رنگ و به طور کلی جنبه های ظاهری آن نیز دقت بسیاری دارند و محصولاتی متنوع به لحاظ کاربرد و ظاهر تولید می کنند


2. عناصری که همزمان کاربردی و دکوراسیونی هستند. اغلب لوازم دکوراسیونی مورد استفاده در خانه ها در این دسته جای می گیرند. از آن جمله به مبلمان ، پرده ، فرش ، بوفه و غیره می توان اشاره کرد. یعنی به همان میزان که نحوه کاربرد آنها مورد توجه است ، شکل و فرم ظاهری ،رنگ ، طرح و دیگر عناصر بصری آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است


3. عناصری که بیشتر نقش دکوراسیونی وتزئینی را در فضا برعهده دارند. در بررسی انگیزه انتخاب هریک از این عناصر برای محیط مورد نظر، درخواهیم یافت که اگرچه ممکن است نبود برخی از آنها خللی در فضا ایجاد نکند ولی وجود آنها به طراحی داخلی فضا بسیار کمک می کند و در واقع آنها مکمل دکوراسیون دیگر لوازم محیط محسوب می شوند. به عنوان مثال گلدان ها، ظروف تزئینی ، شمعدان ، تزئینات مختلف در قالب گل های خشک ، مصنوعی ، چینی ، مجسمه ها و غیره از این جمله اند که البته تابلوها نیز در این دسته جای می گیرند منبع: designhome
 
 
[ یکشنبه سوم آبان 1388 ] [ 9:59 ] [ علی طاهری ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب